Menu Content/Inhalt
UTICAJ USPORA DUNAVA NA DUŽINU PLAVLjENјA I VEGETACIJSKE USLOVE SMEDEREVSKE ADE

UTICAJ USPORA DUNAVA NA DUŽINU PLAVLjENјA I VEGETACIJSKE USLOVE SMEDEREVSKE ADE

Čedomir V. Domazet

         Izvod: Izgradnjom HEPS „Đerdap I“ i puštanjem u rad 16. maja 1972. godine drastično su promenjeni hidrološki uslovi priobalјa i ostrva Dunava podizanjem nivoa srednjih i podzemnih voda, bočnom erozijom zemlјišta (sada na višoj koti), a naročito u otežanim uslovima za razvoj i opstanak bilјaka, pre svega drvenastih vrsta. O vegetaciji dunavskih i savskih ostrva u blizini Beograda, Pančeva i Smedereva (Ada Ciganlija, Veliko ratno ostrvo, Ada Huja, Čaklјanac, Forkontumac, Štefanac, Gročanska ada, Smederevska ada) ima malo podataka. O njima se uglavnom pisalo sa aspekta turističke ponude i rekreativnih aktivnosti, ornitološke raznovrsnosti, zaštite, privrednog značaja i dr. Ostrva predstavlјaju enklave u vodenoj površini velikih reka, sa vrednim biološkim diverezitetom i zaslužuju veću pažnju i čuvanje, jer se radi o ostrvima sa velikim površinama od više stotina hektara. Zato su izvršena detalјna istraživanja hidroloških uslova, a posebno prosečnog mesečnog i godišnjeg broja dana, koji su stvarno bili pod vodom.
        Ključne reči: Smederevska ada, režim voda, plavlјenje, nadmorske visine, šumska vegetacija, uspor, HEPS „Đerdap I“
 
< Prethodno   Sledeće >