Menu Content/Inhalt
SUZBIJANјE HRASTOVE MREŽASTE STENICE (Corythucha arcuata SAY)

SUZBIJANјE HRASTOVE MREŽASTE STENICE (Corythucha arcuata SAY)

Milan Drekić
Leopold Poljaković Pajnik
Andrej Pilipović
Nataša Nikolić

         Izvod: Hrastova mrežasta stenica Corythucha arcuata Say je nova štetočina hrastova u Srbiji. U Evropi je prvi put konstatovana u Italiji 2000. godine, a u Srbiji je utvrđena 2013. godine. Oštećenja uzrokuju imaga i nimfe koje se hrane na naličju lišća isisavanjem bilјnih sokova. Pošto je intenzitet šteta koje pričinjava na kolonizovanim hrastovima veliki javila se potreba da se istraže mogućnosti primene različitih insekticida za njeno suzbijanje. U radu su prikazani rezultati istraživanja mogućnosti primene četiri insekticida za suzbijanje imaga i nimfi C. arcuata. Insekticidi buprofezin i abamektin nisu pokazali dovolјnu efikasnost u suzbijanju hrastove mrežaste stenice. Testirani insekticidi na bazi bifentrina i tiametoksama imaju visoku efikasnost u suzbijanju imaga i nimfi hrastove mrežaste stenice i mogu se preporučiti za suzbijanje ovog štetnog insekta.
        Ključne reči: hrastova mrežasta stenica, insekticidi, suzbijanje
 
< Prethodno   Sledeće >