Menu Content/Inhalt
ODRŽANA XXIX IZBORNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA ŠUMARSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA SRBIJE
19. marta 2019. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije, ul. Kneza Miloša 7a/III, u Beogradu, održana je izborna XXIX Skupština Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Srbije.
Skupštini je prisustvovalo 70 delegata i gosti; predstavnici i profesori Univerziteta u Beogradu Šumarskog fakulteta, predstavnici Instituta za šumarstvo Beograd, Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu Novi Sad, JP za gazdovanje šumama „Srbijašume“ Beograd, JP za gazdovanje šumama „Vojvodinašume“ Novi Sad i drugih javnih preduzeća i institucija.
Na Skupštini su izabrani Predsednik i novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja.
Detaljnije o Skupštini u Prilogu novog dvobroja časopisa „ŠUMARSTVO“ br. 1-2, 2019.
 
< Prethodno   Sledeće >

Vesti

Objavljen je novi broj časopisa Šumarstvo 1-2 za 2024. godinu