Menu Content/Inhalt
STANJE I UZGOJNI CILJEVI U IZDANAČKIM ŠUMAMA SLADUNA I CERA I VEŠTAČKI PODIGNUTIM SASTOJINAMA...
Autor Ljubivoje Stojanović, Milun Krstić, Ivan Bjelanović   
 
 
 
 
 
 
 
 
STANJE I UZGOJNI CILJEVI U IZDANAČKIM
ŠUMAMA SLADUNA I CERA I VEŠTAČKI
PODIGNUTIM SASTOJINAMA
NA PODRUČJU TRSTENIKA

 

Ljubivoje Stojanović
Milun Krstić
Ivan Bjelanović
 
        Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja stanja i uzgojnih ciljeva u mešovitoj izdanačkoj šumi sladuna i cera (Quercetum farnetto-cerris) kao i veštački podignutim sastojinama duglazije, ariša i crvenog hrasta na području Trstenika. Istraživanje je izvršeno u izdanačkoj šumi sladuna i cera, staroj 60-65 godina i sastojinama crvenog hrasta, duglazije i ariša veštački podignutim na ovom staništu. Starost veštački podignutih sastojina je 32-35 godina. Na osnovu proučavanja stanišnih uslova, tipološke pripadnosti, sastojinskog stanja, razvoja pojedinačnih stabala i kvaliteta sastojine određeni su uzgojni ciljevi i zahvati. Ove šume koje se nalaze u blizini manastira Veluće imaju posebnu namenu.
        Ključne reči: šuma sladuna i cera, sastojinsko stanje, razvoj stabala, uzgojni ciljevi.
 
< Prethodno   Sledeće >