Menu Content/Inhalt
UTICAJ NEKIH BIOTIČKIH ŠTETOČINA NA INTENZITET SUŠENјA HRASTA KITNјAKA (Quercus petraea L.) ..
 
 
 
 
 
 
 
UTICAJ NEKIH BIOTIČKIH ŠTETOČINA NA INTENZITET SUŠENјA HRASTA KITNјAKA (Quercus petraea L.) NA PLANINI OZREN – REPUBLIKA SRPSKA
 
Zoran Stanivuković
Dragan Karadžić
Ranko Vasiljević
 
      Izvod: U radu su prikazane najznačajnije biotičke štetočine i njihov uticaj na intenzitet sušenja hrasta kitnjaka (Quercus petraea L.) na planini Ozren. Od štetnih insekata najveću ulogu u propadanju hrasta kitnjaka na ovom području imaju Euproctis chrysorrhoea (L.) te ksilofagni insekti Agrilus biguttatus (F.) i Scolytus intricatus (Ratz.). Među parazitskim glјivama nesumnjivo najveći značaj imaju Ophiostoma quercus, Microsphaera alphitoides, Armillaria mellea i Lenzites quercina.
       Ključne reči: Sušenje hrsta, štetni insekti, parazitske glјive
 
< Prethodno   Sledeće >