Menu Content/Inhalt
TRAMETES VERSICOLOR (L.: Fr.) Pit., SCHIZOPHYLLUM COMMUNE (Fr.) Fr. I SPARASSIS CRISPA .............
 
 
 
 
 
 
 
TRAMETES VERSICOLOR (L.: Fr.) Pit., SCHIZOPHYLLUM COMMUNE (Fr.) Fr. I SPARASSIS CRISPA (Wulf.: Fr.) Fr. - EKONOMSKI ZNAČAJ I LEKOVITA SVOJSTVA
 
Zlatan Radulović
Dragan Karadžić
Ivan Milenković
Katarina Mladenović
 
      Izvod: Vrste Trametes versicolor, Schizophyllum commune i Sparassis crispa izazivaju trulež drveta i većina istraživanja u šumarstvu odnosila su se na vrstu truleži koju izazivaju i na gubitke u drvnoj masi. T. versicolor i S. commune izazivaju belu trulež stabala i grana, najčešće lišćarskih vrsta, ali se ređe javlјaju i na četinarima. Za razliku od njih, S. crispa izaziva mrku trulež korena i pridanka stabla četinarskih vrsta (naročito iz roda Pinus). Poslednjih nekoliko decenija, zahvalјujući otkriću imunomodulirajućih polisaharida, mnoge vrste glјiva koriste se kao sirovina za dobijanje antibiotika i drugih lekova. Tako i ove tri vrste glјiva imaju primenu u medicini i koriste se za izradu komercijalnih preparata.
       Ključne reči: bela trulež, mrka trulež, polisaharidi, lekovita svojstva
 
< Prethodno   Sledeće >