Menu Content/Inhalt
KARAKTERISTIKE PODMLATKA U PRAŠUMI „JANj“ I PRIVREDNIM SASTOJINAMA BUKVE, JELE I SMRČE NA ....
 
 
 
 
 
 
 
KARAKTERISTIKE PODMLATKA U PRAŠUMI „JANj“ I PRIVREDNIM SASTOJINAMA BUKVE, JELE I SMRČE NA PODRUČJU PLANINE „VITOROG“ U REPUBLICI SRPSKOJ
 
Mirko Šebez
Zoran Govedar
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja osnovnih karakteristika rasta u visinu prirodnog podmlatka u mješovitim šumama bukve, jele i smrče na području pla- nine „Vitorog“ u zapadnom dijelu Republike Srpske. Područje istraživanja pripada oblasti unutrašnjih Dinarida sa dominantnom planinskom klimom. Istraživanje je vršeno na devet oglednih površina u privrednim šumama i prašumi Janj. Analiza osnovnih karakteristika podmlatka vršena je prema osnovnim tipovima šuma. Utvrđivana je starost i mjerena visina, dužina vršnog i bočnih izbojaka podmlatka. Ukupna brojnost podmlatka na oglednim površinama iznosi u prosjeku od 17 hiljada do 55 hiljada jedinki po hektaru. Sa povećanjem visinske kategorije podmlatka u svim tipovima šuma brojnost jele opada. Varijabilnost visina podmlatka jele veća je u prosjeku za oko 2,5 puta od varijabilnosti podmlatka bukve i smrče. Istraživanja pokazuju da na stepen zastarčenosti najveći uticaj ima vrsta drveća gdje bukva ima znatno povoljniji odnos između vršnog i bočnog izbojka u odnosu na jelu i smrču. Podmladak jele dominira u pogledu brojnosti dok podmladak bukve dominira u borbi za prostorom i najmanje je zastarčen. Podmladak u prašumi je više zastarčen u odnosu na podmladak u privrednoj šumi.
       Ključne reči: prirodni podmladak, zastarčenost, privredne šume, prašume
 
< Prethodno   Sledeće >