Menu Content/Inhalt
STAROSNA I DEBLjINSKA STRUKTURA STABALA JELE (Abies alba Mill.) U RAZNODOBNIM SASTOJINAMA ..........
 
 
 
 
 
 
 
STAROSNA I DEBLjINSKA STRUKTURA STABALA JELE (Abies alba Mill.) U RAZNODOBNIM SASTOJINAMA NA PODRUČJU PLANINE BORJA – REPUBLIKA SRPSKA
 
Goran Jović
Vojislav Dukić
Zoran Govedar
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati analize starosne i deblјinske strukture stabala jele na području planine Borja, Bosna i Hercegovina. Potrebni podaci uzeti su sa pet oglednih površina u raznodobnim sastojinama. Jedna ogledna površina postavlјena je u čistoj sastojini jele, a ostale četiri u mješovitim sastojinama jele i bukve sa dominacijom jele. Deblјinska struktura sastojina značajno odstupa od deblјinske strukture karakteristične za preborne sastojine, a takođe i od deblјinske strukture karakteristične za jednodobne sastojine. U uzorku preovladavaju stabla jele starosti od 70 do 90 godina (starost utvrđena na visini od 1,3 m – „razvojna starost“), odnosno starost 41% stabala je u navedenom intervalu. Prosječna starost stabala jele po oglednim površinama je u intervalu od 63 do 110 godina. Analiza pokazuje da je najizraženija zavisnost starosti stabla jele od boniteta staništa sastojine i prečnika stabla, pa je višestrukom regresionom jednačinom obuhvaćena zavisnost starosti stabala jele od navedenih elemanata.
       Ključne reči: jela, deblјinska struktura, starosna struktura, raznodobna sastojina, Borja
 
< Prethodno   Sledeće >