Menu Content/Inhalt
VARIJABILNOST SADRŽAJA AZOTA I UGLjENIKA U KORI I DRVETU RAZLIČITIH VRSTA ČETINARA U .....
 
 
 
 
 
 
 
VARIJABILNOST SADRŽAJA AZOTA I UGLjENIKA U KORI I DRVETU RAZLIČITIH VRSTA ČETINARA U JUGOZAPADNOJ SRBIJI
 
Sabahudin Hadrović
Saša Eremija
Tatjana Ćirković Mitrović
Ljiljana Brašanac Bosanac
 
      Izvod: Šumski ekosistemi imaju važnu ulogu u akumuliranju i skladištenju uglјenika i tako direktno utiču na smanjenje emisije SO2. U radu su prikazani rezultati istraživanja sadržaja uglјenika i azota, kao i njihov međusobni odnos (S/N) u kori i srži drveta, za odabrane četinarske vrste drveća na području jugozapadne Srbije. Analizirane vrste drveća pokazuju različit sadržaj ovih elemenata, što trebe posmatrati kao značajan faktor kod izbora vrsta za pošumlјavanja goleti, požarišta ili melioraciju degradiranih šuma. To znači da bi se na određenoj površini za pošumlјavanje izabrala ona vrsta drveća koja, pored odgovarajućih stanišnih uslova, ima i veću moć skladištenja uglјenika. Na taj način bi se, vezivanjem što većih količina uglјenika, proizvodnjom kiseonika i biomase ublažilo štetno dejstvo „efekata staklene bašte“.
       Ključne reči: uglјenik, azot, duglazija, smrča, beli bor, crni bor, jugozapadna Srbija
 
< Prethodno   Sledeće >