Menu Content/Inhalt
PRILOG POZNAVANјU RETKIH LIGNIKOLNIH GLjIVA U ŠUMAMA SRBIJE I CRNE GORE
 
 
 
 
 
 
 
PRILOG POZNAVANјU RETKIH LIGNIKOLNIH GLjIVA U ŠUMAMA SRBIJE I CRNE GORE
 
Aleksandar Vemić
Ivan Milenković
 
      Izvod: Istraživanja retkih poroidnih vrsta parazitskih i saprofitskih glјiva su od velikog značaja s obzirom na to da promena klime uslovlјava promene u interakciji između patogena i domaćina. Iz navedenih razloga, u budućnosti se može očekivati šira pojava ovih vrsta. U domaćoj literaturi retki su radovi koji tretiraju proble- matiku rasprostranjenja i značaja ovih glјiva te su u ovom radu prikazani rezultati višegodišnjih istraživanja. Istraživanjem su obuhvaćene vrste Aleurodiscus oakesi, Antrodia heteromorpha i Antrodia serialis. Vrste su prisutne u lišćarskim i lišćarsko-četinarskim šumama, a u manjem obimu i parkovima. Pojava njihovih plodonosnih tela nije ravnomerna i često izostaje i na supstratima gde su ranije konstatovane. Uglavnom se javlјaju na odumrlim i oštećenim supstratima, ali su potvrđeni slučajevi kada su pojedine vrste kolonizovale dubeća stabla. U radu su prikazani konstatovani domaćini, staništa i delimično njihova uloga u propadanju stabala u šumama Srbije i Crne Gore.
       Ključne reči: poroizdne glјive, pojava, rasprostanjenost, značaj
 
< Prethodno   Sledeće >