Menu Content/Inhalt
OSNIVANјE KLONSKE SEMENSKE PLANTAŽE DIVLjE TREŠNјE (Prunus avium L.) NA PODRUČJU ZAPADNE SRBIJE
 
 
 
 
 
 
 
OSNIVANјE KLONSKE SEMENSKE PLANTAŽE DIVLjE TREŠNјE (Prunus avium L.) NA PODRUČJU ZAPADNE SRBIJE
 
Vladan Popović
Aleksandar Lučić
Ljubinko Rakonјac
 
      Izvod: Divlјa trešnja (Prunus avium L.) jedna je od najvažnijih šumskih voćnih vrsta, koja raste u mešovitim šumama južne, srednje i zapadne Evrope. U šumama Srbije nalazi se u grupi ugroženih vrsta, kojima se ne posvećuje dovolјno pažnje. Poslednjih godina, u Evropi se sprovode brojni programi oplemenjivanja divlјe trešnje sa cilјem očuvanja i povećanja biodiverziteta i proizvodnje kvalitetnog drveta. Ovi programi započinju fenotipskom selekcijom stabala u prirodnim sastojinama i upotrebom njihovih vegetativnih delova za osnivanje klonskih semenskih plantaža, čija je osnovna namena proizvodnja genetski kvalitetnog semena. Sličan projekat realizovan je u Srbiji u periodu od 2015. do 2017. godine. U radu su prikazane aktivnosti i proces osnivanja klonske semenske plantaže divlјe trešnje (Prunus avium L.). Na području čitavog areala divlјe trešnje u Srbiji selakcionisana su 42 stabla. Kriterijumi za izbor plus stabala bili su zdravstveno stanje, fenotipske osobine, kvantitet i kvalitet uroda. Na ranije zasađenim podlogama izvršeno je kalemlјene kalem grančicama uzetim sa selektovanih plus stabala. Primenjen je metod engleskog kalemlјenja. Semenska plantaža je osnovana na dva lokaliteta, u Požegi i na Jelovoj gori. U obe plantaže su ugrađena po 42 klona sa po 20 rameta i identičnim prostornim rasporedom. Osnovane semenske plantaže obezbediće dugoročnu proizvodnju dovolјnih količina kvalitetnog semena, a istovremeno predstavlјaju ex situ objekte konzervacije raspoloživog genofonda divlјe trešnje u Srbiji.
       Ključne reči: divlјa trešnja, semenska plantaža, klon, seme
 
< Prethodno   Sledeće >