Menu Content/Inhalt
POSEBNE PRIRODNE VREDNOSTI ŠUMA SA REŽIMOM I STEPENA ZAŠTITE U NACIONALNOM PARKU „TARA“
 
 
 
 
 
 
 
POSEBNE PRIRODNE VREDNOSTI ŠUMA SA REŽIMOM I STEPENA ZAŠTITE U NACIONALNOM PARKU „TARA“
 
Dragana Ostojić
Biljana Krsteski
Anka Dinić
Ana Petković
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati valorizacije najznačajnijih šumskih ekosistema u Nacionalnom parku „Tara“ sa posebnim osvrtom na šume u okviru 17 lokaliteta pod režimom zaštite I stepena. Nacionalni park „Tara“ osnovan je 1981. godine prema Zakonu o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik SRS“, br. 41/1981). Posle 34 godine trajanja zaštite, 2015. godine, urađena je revizija Nacionalnog parka i uspostavlјena nova površina koja iznosi 24.991,82 ha. Ustanovlјena površina u režimu zaštite I stepena iznosi 3.323,92 ha ili 13,30% od ukupne površine Nacionalnog parka. U ovom režimu su zastuplјene najznačajnije prirodne vrednosti Nacionalnog parka „Tara“, obuhvaćene sa 17 strogih prirodnih rezervata: „Bilo“, „Ljuti breg“, „Crvene stene“, „Studenac“, „Gorušice“, „Zvezda“, „Vranjak“, „Zmajevački potok“, „Crveni potok“, „Kanjon Brusnice“, „Aluška planina“, „Kremići“, „Klisura Dervente“, „Klisura Rače“, „Račanska Šlјivovica“, „Kanjon sklopovi“ i „Pušine“. Najveća vrednost Tare je Pančićeva omorika (Picea omorika), tercijerni relikt i endemit, koja je zastuplјena u 12 strogih prirodnih rezervata.
       Ključne reči: Nacionalni park Tara, šumski ekosistemi, lokaliteti sa režimom I stepena zaštite, Pančićeva omorika
 
< Prethodno   Sledeće >