Menu Content/Inhalt
NAJZNAČAJNIJE PARAZITSKE GLjIVE PROUZROKOVAČI RAKOVA, GALA I VEŠTIČINIH METLI NA ŠUMSKOM ......
 
 
 
 
 
 
 
NAJZNAČAJNIJE PARAZITSKE GLjIVE PROUZROKOVAČI RAKOVA, GALA I VEŠTIČINIH METLI NA ŠUMSKOM DRVEĆU U SRBIJI
 
Dragan Karadžić
Ivan Milenković
Vesna Golubović Ćurguz
Snežana Obradović
 
      Izvod: Parazitne glјive uzrokuju različite simptome zaraze na šumskim vrstama drveća. Posebno velike štete pričinjavaju glјive koje uzrokuju bolesti na kori grana i stabala. Ove bolesti su poznate pod nazivima: nekroza kore, rak rane, gale i veštičine metle. Višegodišnje zaraze najčešće na kraju dovode do sušenja stabala. U ovom radu dati su podaci o najznačajnijim vrstama, štetama koje pričinjavaju i načinima borbe protiv ovih glјiva. Na lišćarskim vrstama na području Srbije su posebno česte Cryphonectria parasitica (na pitomom kestenu), Dotichiza populea (na topolama), Neonectria spp. (na bukvi), Inonotus spp. (na brezi, ceru i sl.), Phomopsis sp. (na kiselom ruju, kariji, klenu, divlјoj trešnji, forziciji, azalei), Taphrina carpini ( na grabu). Naročito velike štete pričinjavaju na četinarskim vrstama drveća Cronartium spp. (na borovima), Lachnellula willkommii (na arišu), Gremmeniella abietina (na borovima), Sphaeropsis sapinea (na četinarima) i Melampsorella caryophyllacearum (na jeli).
       Ključne reči: Parazitne glјive, rakovi, gale, veštičine metle, drveće
 
< Prethodno   Sledeće >