Menu Content/Inhalt
PRVI NALAZ PARAZITNE GLjIVE Chrysomyxa pirolata G. Wint in Rabenh.- NA ŠIŠARICAMA I SEMENU .......
 
 
 
 
 
 
 
PRVI NALAZ PARAZITNE GLjIVE Chrysomyxa pirolata G. Wint in Rabenh.- NA ŠIŠARICAMA I SEMENU SMRČE U REPUBLICI SRPSKOJ
 
Dragan Karadžić
Zoran Stanivuković
Alessandra Montenegro
 
      Izvod: Parazitna glјiva Chrysomyxa pirolata nedavno je prvi put (u toku 2017. godine) otkrivena na području Republike Srpske (Bosna i Hercegovina). Glјiva je konstatovana u sastojinama smrče na području ŠG „Romanija“ Sokolac (lokalitet Palež). Već krajem juna meseca, u prerano opalim šišaricama nije bilo obrazovano seme ili, ako je formirano, bilo je zaliveno smolom, manje težine i slabije klijavosti. Ova glјiva je ranije (u toku 2007. godine) zabeležena na više mesta u sastojinama smrče na području Srbije (Kopaonik, Golija, Zlatar) i Crne Gore (Durmitor), pa se može pretpostaviti da se sa ovih područja proširila i na Republiku Srpsku. Kako je ovo veoma ozbilјno obolјenje na šišaricama, moraju se preduzeti sve mere da se ne unese u druge nezaražene regione.
       Ključne reči: smrča, bolest, rđa, šišarice, seme
 
< Prethodno   Sledeće >