Menu Content/Inhalt
RAST I PRIRAST DOMINANTNIH STABALA DUGLAZIJE U PROVENIJENIČNIM OGLEDIMA U SRBIJI
 
 
 
 
 
 
 
RAST I PRIRAST DOMINANTNIH STABALA DUGLAZIJE U PROVENIJENIČNIM OGLEDIMA U SRBIJI
 
Vera Lavadinović
Ljubinko Rakonјac
Vukan Lavadinović
 
      Izvod: Introdukovane vrste drveća uglavnom se uvode u nove ekosisteme iz ekonomskih i ekoloških razloga. Predmet ovog istraživanja je duglazija (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco), vrsta četinara poreklom iz Severne Amerike, koju karakteriše širok prirodni areal. Kod introdukcije duglazije, važan je pravilan izbor provenijencije. Postavlјanjem provenijeničnih ogleda duglazije na različitim staništima, Institut za šumarstvo iz Beograda započeo je testiranje prilagodlјivosti ove vrste drveća u ekološkim uslovima Srbije. Ogled sa različitim provenijencijama postavlјen je na dva lokaliteta u centralnoj i istočnoj Srbiji. U radu su predstavlјeni rezultati analize rasta i prirasta prečnika, visine i zapremine dominantnih stabala duglazije najbolјih, srednjih i najlošijih provenijencija, izdvojenih u našim ranijim istraživanjima.
       Ključne reči: duglazija, provenijencija, introdukcija, elementi rasta stabla
 
< Prethodno   Sledeće >