Menu Content/Inhalt
UTICAJ GALA Andricus kollari(Hartig, 1843)(Hymenoptera, Cynipidae)NA RAST PODMLATKA HRASTA KITNјAKA
 
 
 
 
 
 
 
UTICAJ GALA Andricus kollari (Hartig, 1843)(Hymenoptera, Cynipidae) NA RAST PODMLATKA HRASTA KITNјAKA (Quercus petraea (Matt.) Liebl.)
 
Jovan Dobrosavljević
Branko Kanјevac
Čedomir Marković
 
      Izvod: Prirodno obnavlјanje šuma hrasta kitnjaka je oduvek bilo komplikovano, ali je osamdesetih godina prošlog veka, sa pojavom sušenja na velikim površinama postalo skoro nemoguće. Stara stabla se suše od vrha, a mlade bilјke su ugrožene od strane velikog broja štetočina, patogena, kao i abiotičkih faktora. Kako je visinski razvoj u ovom periodu života bilјaka najbitniji, svako njegovo remećenje vrlo negativno se odražava na njihov razvoj i sam opstanak. Stoga je preduzeto isra- živanje uticaja jedne štetočine pupolјaka - Andricus kollarii (Hartig, 1843), na rast mladih bilјaka kitnjaka. Istraživanje je sprovedeno na dve podmladne površine na severoistoku Srbije (okolina Majdanpeka). Pored uticaja na sam rast, ispitan je i intenzitet napada ove vrste kako bi se stekla prava slika o njenoj štetnosti. Iako je zabeležen relativno nizak intenzitet napada, utvrđen je značajan uticaj prisustva gala na visinski rast bilјaka. Veliki broj bilјaka je nakon obrazovanja gala čak i prestao sa rastom vršnog izbojka.
       Ključne reči: galikolni insekti, Srbija, Quercus petraea, štetočina pupolјka, dužina izbojka
 
< Prethodno   Sledeće >