Menu Content/Inhalt
MODELOVANјE KLIJAVOSTI SEMENA GORSKOG JAVORA (Acer pseudoplatanus L.) IZ URBANE SREDINE ...........
 
 
 
 
 
 
 
MODELOVANјE KLIJAVOSTI SEMENA GORSKOG JAVORA (Acer pseudoplatanus L.) IZ URBANE SREDINE, POMOĆU STEPENA URBANIZACIJE I TEŽINE SEMENA
 
Saša Kostić
Jelena Čukanović
Mirjana Ljubojević
Ljiljana Nikolić
 
      Izvod: U ovom radu analizirano je modelovanje klijavosti semena na osnovu težine semena i stepena urbanizacije, pomoću različitih regresionih modela. Dvogodišnji rezultati istraživanja na ogledima sprovedenim na 25 half-sib linija gorskog javora i njegovog crvenolisnog kultivara iz urbanog okruženja u polukontrolisanim uslovima, ukazuju da je na osnovu parametara izgrađenog prostora moguće modelovati klijavost semena, pomoću nelinearnih regresionih modela. Nelinearni regresioni model Cubic prepoznat je kao najoptimalniji, a najviša preciznost modela konstatovana je kod regresinog para stepen urbanizacije i klijavost semena, zbog čega je on izdvojen kao najoptimalniji, sa srednje jakim koeficijentom determinacije od 0,678. Prosečna klijavost semena iznosila je 90.16%, energija klijanja preko 50%, kod 6 od 25 matičnih stabala nije konstatovano plodonošenje u drugoj godini istraživanja.
       Ključne reči: modelovanja, klijavost, seme, gorski javor, Acer pseudoplatanus, urbano okruženje, urbana šuma
 
< Prethodno   Sledeće >