Menu Content/Inhalt
EKONOMSKI EFEKTI GAZDOVANJA SRNEĆOM DIVLJAČI NA PRIMERU LOVAČKIH UDRUŽENJA IZ ŠUMADIJE
 
 
 
 
 
 
 
EKONOMSKI EFEKTI GAZDOVANJA SRNEĆOM DIVLJAČI NA PRIMERU LOVAČKIH UDRUŽENJA IZ ŠUMADIJE
 
Ljiljana Keča
Dragomir Lazarević
Milica Marčeta
 
      Izvod: U radu je izvršena procena ekonomskih efekata gazdovanja srnećom divljači na primeru lovačkih udruženja iz Šumadije. Cilj istraživanja je da se na osnovu analize sagleda planirani i realizovani odstrel populacija glavnih lovnih vrsta sisara – srneće divljači na području Šumadijskog okruga. Svrha istraživanja je da se na osnovu analize broja realizovanih odstrela srneće divljači utvrde finansijski efekti na teritoriji Šumadijskog okruga. Predmet ovog istraživanja su: planirani i relizovani odstrel srneće divljači u desetogodišnjem periodu i cenovnik odstrela srneće divljači.
       Ključne reči: ekonomski efekti, šumarska politika, lov, Šumadija
 
< Prethodno   Sledeće >