Menu Content/Inhalt
VEGETACIJSKE KARAKTERISTIKE ŠUMSKIH EKOSISTEMA U NACIONALNOM PARKU „KOPAONIK“ SA OSVRTOM NA ...
 
 
 
 
 
 
 
VEGETACIJSKE KARAKTERISTIKE ŠUMSKIH EKOSISTEMA U NACIONALNOM PARKU „KOPAONIK“ SA OSVRTOM NA ŠUME U REŽIMU ZAŠTITE I STEPENA
 
Dragana Ostojić
Biljana Krsteski
Anka Dinić
Ana Petković
 
      Izvod: U radu su prikazani najznačajniji šumski ekosistemi u Nacionalnom parku „Kopaonik“ sa posebnim osvrtom na šume u okviru 13 lokaliteta pod režimom zaštite I stepena. Nacionalni park „Kopaonik“ proglašen je 1981. godine, na osnovu Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik SRS“, br. 41/1981). Posle 34 godine trajanja zaštite urađena je poslednja revizija Nacionalnog parka „Kopaonik“, te su izdvojeni i opisani lokaliteti sa režimom zaštite I stepena. Na području opštine Raška to su lokaliteti: „Barska reka“, „Kozje stene“, „Jankove bare“, „Samokovska reka“, „Vučak“, „Mrkonja“ i „Gobelja“, a na području opštine Brus: „Bele stene“, „Metođe“, „Jelak“, „Duboka“, „Jelovarnik“ i „Suvo Rudište“.
       Ključne reči: Nacionalni park „Kopaonik“, šumski ekosistemi, lokaliteti sa režimom I stepena zaštite
 
< Prethodno   Sledeće >