Menu Content/Inhalt
PLANOVI POŠUMLjAVANјA U REPUBLICI SRBIJI
 
 
 
 
 
 
 
PLANOVI POŠUMLjAVANјA U REPUBLICI SRBIJI
 
Bratislav Kisin
Mirjana Stingić
 
      Izvod: Cilј rada je analiza površina pogodnih za pošumlјavanje na području Republike Srbije sa posebnim osvrtom na planove pošumlјavanja u okviru Javnog preduzeća za gazdovanje šumama ‘Srbijašume’ Beograd. Izvršena je optimalna procena perioda za privođenje ovih površina šumskoj proizvodnji. Takođe, izvršena je analiza vremenskog perioda potrebnog za postizanje optimalne obraslosti za Republiku Srbiju, koja je prostornim planom utvrđena na 41,4% teritorije Republike. Prema Nacionalnoj inventuri šuma Republike Srbije (2009), ukupna površina šuma u Srbiji iznosi 2.252.400 ha, što je 29,1% od ukupne površine teritorije Srbije. Od toga u državnom vlasništvu je 1.194.000 ha ili 53%, a u privatnom vlasništvu 1.058.400 ha ili 47%. Javno preduzeće „Srbijašume“ gazduje šumom i neobraslim zemlјištem na površini od 899.613 ha, od čega je pod šumom (obraslo zemlјište) 766.014 ha ili 85,1%, a neobraslo zemlјište iznosi 133.599 ha ili 14,9%. Nedovolјna šumovitost, u odnosu na optimalnu (41,4%), predstavlјa jedan od osnovnih problema gazdovanja šumskim područjima na teritoriji Republike Srbije. Povećavanje površina pod šumom (pošumlјavanjem), u skladu sa definisanom namenom prostora, jedan je od glavnih cilјeva predviđenih Prostornim planom Republike Srbije (2010–2020). U tom smislu, ovim dokumentom predviđeno je pošumlјavanje na površini od 90.000 ha, do 2020. godine, od čega se 53.800 ha odnosi na centralnu Srbiju, dok se 36.200 ha odnosi na područje Vojvodine. Od ukupne površine planirane za pošumlјavanje, na 1/3 površine (oko 30.000 ha) predviđa se pošumlјavanje na površinama u državnom posedu, dok se na oko 2/3 površine(60.000), planira pošumlјavanje na privatnom posedu.
       Ključne reči: pošumlјavanje, šumovitost, vlasništvo, plan, površina
 
< Prethodno   Sledeće >