Menu Content/Inhalt
PRIMENA ANALITIČKIH PROCEDURA REVIZIJE KOD KLIJENATA KOJI SE BAVE GAZDOVANјEM ŠUMAMA U SRBIJI
 
 
 
 
 
 
 
PRIMENA ANALITIČKIH PROCEDURA REVIZIJE KOD KLIJENATA KOJI SE BAVE GAZDOVANјEM ŠUMAMA U REPUBLICI SRBIJI
 
Kosana Vićentijević
 
      Izvod: Predmet istraživanja sprovedenih u ovom radu jeste primena analitičkih procedura revizije na JP za gazdovanje šumama „Srbijašume” Beograd. Zbog značaja šumarstva i planiranja gazdovanja šumama, u radu se posebno ističe neophodnost usavršavanja revizorskih procedura zbog pravilnog i objektivnog iskazivanja vrednosti šuma na poziciji u finansijskim izveštajima klijenta. Navedeni su obračuni i tumačenja pokazatelјa likvidnosti u skladu sa načelom stalnosti poslovanja klijenta revizije. Na osnovu dobijenih rezultata zaklјučeno je da je potvrđena glavna hipoteza rada i da postoji mogućnost za dalјa istraživanja u pogledu analitičkih procedura revizije koje se primenjuju u reviziji privrednih društava koja se bave šumarstvom.
       Ključne reči: finansijski izveštaji, revizija, analitičke procedure revizije, gazdovanje šumama
 
< Prethodno