Menu Content/Inhalt
NAJČEŠĆE Pleurotus VRSTE U ŠUMAMA SRBIJE

NAJČEŠĆE Pleurotus VRSTE U ŠUMAMA SRBIJE

Zlatan Radulović
Dragan Karadžić
Ivan Milenković

         Izvod:Rod Pleurotus spada u familiju Pleurotaceae (red Agaricales, klasa Agaricomyctetes). Plodonosna tela su pečurke, a himenofor je izgrađen iz listića. U okviru roda je opisano dvadeset vrsta. Neke vrste se ponašaju kao parazit na dubećim stablima, a nastavlјaju svoju aktivnost i posle seče stabala. Međutim najveći broj vrsta roda Pleurotus se razvija saprofitski na suvim stablima, mrtvim delovima živih stabala, ležavinama i svežim panjevima. U toku ovih istraživanja konstatovano je 7 vrsta i to: P. calyptratus, P. cornucopiae, P. dryinus, P. eryngii, P. ostreatus, P. columbinus i P. pulmonarius. Sve ove vrste imaju značaj kao prouzrokovači truleži, a neke (kao npr. P. ostreatus i P. cornucopiae) se koriste u ishrani i medicini (imaju lekovita svojstva).
        Klјučne reči:Pleurotus spp., bela trulež, domaćini, identifikacija, značaj u ishrani, lekovita svojstva
 
< Prethodno   Sledeće >