Menu Content/Inhalt
TIPOVI ACIDOFILNIH BUKOVIH ŠUMA NA VELIKOM JASTREPCU
Autor Rajko Milošević   
 
 
 
 
 
 
 
TIPOVI ACIDOFILNIH BUKOVIH ŠUMA
NA VELIKOM JASTREPCU
 
Rajko Milošević 
 
       Izvod: u radu su prikazani tipovi acidofilnih bukovih šuma na Velikom Jastrepcu. Acidofilne bukove šume na Velikom Jastrepcu po osnovu proučenih i definisanih primarnih ekološko-cenoloških i potencijalno-produkcionih karakteristika podeljene su na dva dela-definisana 2 tipa šume- koji se međusobno značajno razlikuju u navedenim karakteristikama, što iziskuje i različit planski postupak u okviru definisanih tipova ovih šuma.
         Ključne reči: tip šume, acidofilne šume bukve, Veliki Jastrebac
 
< Prethodno   Sledeće >