Menu Content/Inhalt
ZASTUPLjENOST MIKOZA BELOG JASENA U NACIONALNOM PARKU „BIOGRADSKA GORA”

ZASTUPLjENOST MIKOZA BELOG JASENA U NACIONALNOM PARKU „BIOGRADSKA GORA”

Aleksandar Vemić
Ivan Milenković

         Izvod:Beli jasen (Fraxinus excelsior L.) predstavlјa jednu od najznačajnijih drvenastih vrsta u šumarstvu. U novije vreme pojava njegovog sušenja u Evropi sve više dolazi do izražaja. Za pronalaženje odgovarajućih strategija za njegovu zaštitu potrebno je proučiti višestruke aspekte uticaja više vrsta mikoza u različitim uslovima. Nacionalni park „Biogradska gora” predstavlјa jedno od retkih očuvanih područja u čijem sastavu se nalaze vredna prašumska stabla ove vrste. U cilјu pobolјšanja strategija integralne zaštite ove vrste na području od velikog prirodnog značaja izvršeno je poređenje brojnosti najčešćih parazitskih i saprofitskih glјiva sa drugim sastojinama. Utvrđeno je da se brojnost vrsta glјiva razlikuje u zavisnosti od vrste sastojine i u tom smislu različit broj vrsta glјiva je konstatovan u Nacionalnom parku „Biogradska gora” nego u ispitivanim sastojinama. Neke vrste su relativno česte i mogu se konstatovati u više sastojina, dok su druge vrlo retke.
        Klјučne reči:Fraxinus excelsior, prašuma, glјive, rasprostranjenost
 
< Prethodno   Sledeće >