Menu Content/Inhalt
STRUKTURA TRAVNјAKA TRIM-STAZE U PARK-ŠUMI ŠUMICE U BEOGRADU

STRUKTURA TRAVNјAKA TRIM-STAZE U PARK-ŠUMI ŠUMICE U BEOGRADU

Jovana Petrović
Dušan Jokanović
Vesna Nikolić
Nenad Stavretović

         Izvod:Za zdrav psihofizički život u naselјu potrebno je obezbediti povolјan mikroklimat, zdravu sredinu, ali i uslove za pasivnu i aktivnu rekreaciju. Zbog prijatnog i zdravog okruženja za rekreaciju, razvila se ideja postavlјanja (formiranja) trim-staza u urbanim šumama. Osnovni element rekreativnih površina trim-staza jeste travnjak. Namena travne površine određuje funkcije koje pojedini travnjak mora da ima, a njegova funkcionalnost zavisi od strukture svakog tipa travnjaka ponaosob. U radu je analizirana struktura travnjaka trim-staze u park-šumi Šumice u Beogradu. Istraživanje je pokazalo da se u travnjacima park-šume Šumice nalazi mnogo veći broj bilјnih vrsta u odnosu na namenu i funkciju tipova urbanih travnjaka, pri čemu je dominantno učešće vrsta koje ne pripadaju kategoriji kvalitetnih trava. Sprovedena floristička istraživanja pokazala su da su najzastuplјenija grupa bilјaka ostale zelјaste bilјake, koja u građi travnjaka učestvuje sa više od 55%. Na osnovu dobijenih rezultata strukturne analize travnjaka trim-staze može se zaklјučiti da mere nege i održavanja izostaju ili da se neadekvatno i nepravovremeno sprovode.
        Klјučne reči:zelene površine, urbane šume, travnjaci, urbana ekologija, rekreativne površine
 
< Prethodno   Sledeće >