Menu Content/Inhalt
ANALIZA STRATEŠKIH DOKUMENATA POVEZANIH SA LOVSTVOM U SRBIJI IZ PERSPEKTIVE ODNOSA LOVSTVA I ŠUM..
 
 
 
 
 
 
 
ANALIZA STRATEŠKIH DOKUMENATA POVEZANIH SA LOVSTVOM U SRBIJI IZ PERSPEKTIVE ODNOSA LOVSTVA I ŠUMARSTVA
 
Nenad Ranković
Jelena Nedelјković
Dragan Nonić
 
      Izvod: Za potrebe rešavanja brojnih problema u oblasti lovstva, neophodno je poznavati osnovne principe, cilјeve i planirana rešenja, koji su izneti u strateškim i zakonodavnim dokumentima. U tom smislu, značajno je sagledati osobine, smisao i orijentaciju stavova koji su izneti u njima. To je razlog za preduzimanje takve analize strateških dokumenata, a uz primenu odgovarajućih metoda i tehnika (analiza sadržaja, komparativni metod, statistički metod), koje omogućavaju da se to na najbolјi način sagleda. Rezultati analize ukazuju na približno ravnomernu zastuplјenost stavova sektorski (ekonomski) i vansektorski orijentisanih, pri čemu je kod stručnih strategija sektorski deo češći u odnosu na opšte strategije, gde preovlađuje vansektorski karakter stavova. Takođe, u analiziranim stavovima, ističe se i tesna veza lovstva sa šumarstvom, ali je često zastuplјen i ekološki karakter iskaza, kao i osobine strateškog i privrednog (ekonomskog) karaktera.
       Ključne reči: lov, lovstvo, divlјač, fauna, šumarstvo, strategija
 
< Prethodno   Sledeće >