Menu Content/Inhalt
PRILOG POZNAVANјU SPOSOBNOSTI VEGETATIVNOG RAZMNOŽAVANјA BELE LIPE NA PODRUČJU SEVEROISTOČNE ..
 
 
 
 
 
 
 
PRILOG POZNAVANјU SPOSOBNOSTI VEGETATIVNOG RAZMNOŽAVANјA BELE LIPE (Tilia tomentosa Moench.) NA PODRUČJU SEVEROISTOČNE SRBIJE
 
Branko Kanjevac
Violeta Babić
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati proučavanja sposobnosti vegetativnog razmnožavanja i četvorogodišnjeg razvoja izdanaka i izbojaka bele lipe (Tilia tomentosa Moench.) na području severoistočne Srbije. Tokom četvorogodišnjeg perioda izvršeno je proučavanje izdanaka i izbojaka iste generacije. Proučavani su način i mesto pojave izdanaka i izbojaka, njihova visina u različitim starostima, kao i brojnost u zavisnosti od dimenzija panjeva. Primenom regresione analize utvrđeno je da postoji linearna zavisnost između prečnika i visine panja i broja izdanaka i izbojaka, kao i da linearna funkcija najbolјe izravnava empirijske podatke. Dobijeni rezultati mogu biti značajni za planiranje mera obnove hrastovih šuma u kojima se bela lipa redovno javlјa sa većim ili manjim učešćem u smeši.
       Ključne reči: vegetativno razmnožavanje, bela lipa, izdanci, izbojci, severoistočna Srbija
 
< Prethodno   Sledeće >