Menu Content/Inhalt
OSETLjIVOST NA MEHANIČKE EROZIONE PROCESE PESKOVITIH ZEMLjIŠTA DELIBLATSKE PEŠČARE
 
 
 
 
 
 
 
OSETLjIVOST NA MEHANIČKE EROZIONE PROCESE PESKOVITIH ZEMLjIŠTA DELIBLATSKE PEŠČARE
 
Nikola Živanović
Grozdana Gajić
 
      Izvod: Peskovita zemlјišta Deliblatske peščare izložena su procesima eolske i pluvijalne erozije. Ispitivanja za potrebe ovog rada izvršena su na 12 uzoraka peskovitih zemlјišta Deliblatske peščare. Osetlјivost peskovitih zemlјišta na mehaničke erozione procese određena je na osnovu fizičkih pokazatelјa kao i pokazatelјa konzistentnih stanja analiziranog zemlјišta. Rezultati ispitivanja su pokazala da zemlјišta pripadaju trima teksturnim klasama, pesak, peskovita ilovača i ilovasti pesak. Izvršenim analizama osetlјivosti na erozione procese utvrđeno je da zemlјišta koja pripadaju klasi ilovasti pesak imaju najveću postojanost prema površinskim i unutrašnjim erozionim procesima dok se teksturna klasa peskovite ilovače odlikuje najvećom osetlјivošću na erozione procese.
       Ključne reči: erozija, pekovita zemlјišta, Aterbergove granice, konzistentna stanja
 
< Prethodno   Sledeće >