Menu Content/Inhalt
ANALIZA KVALITETA VODE U AKUMULACIJI „VRUTCI“
 
 
 
 
 
 
 
ANALIZA KVALITETA VODE U AKUMULACIJI „VRUTCI“
 
Vojislav Đeković
Aleksandar Anđelković
Ana Bošnjaković
Milorad Janić
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja kvaliteta vode u akumulaciji Vrutci, na reci Đetinji u Užičkom regionu. Na osnovu višegodišnjeg monitoringa površinskih voda reke Đetinje uzvodno od grada Užica u različitim periodima godine ustanovlјeno je da je voda u profilu sela Vrutci izuzetno čista. Aktivnosti čoveka na jezerskoj vodi i u priobalјu akumulacije dovele su do toga da se akumulisana voda posle 30 godina više ne može bezbedno koristiti za osnovne potrebe vodosnabdevanje stanovništva. Analizom kvaliteta vode iz akumulacije i analizom fitoplanktona ustanovlјeno je prisustvo 65 taksona i 7 modrozelenih algi (Cyanobacteria, Chrysophyta, Bacillariophyta, Dinophyta, Cryptophyta, Euglenophyta i Chlorophyta). U zajednici fitoplanktona na lokalitetima kod brane, i u srednjem delu akumulacije, uočena je dominacija vrsta iz roda Cryptophyta и Bacillariophyta, dok je na ulazu u akumulaciju konstatovana isklјučiva dominacija Bacillariophyta. Najveću brojnost u okviru roda Cryptophyta imala je vrsta Plagioselmis nannoplanctica (syn. Rhodomonas minuta) Skuja, a vrsta Cyclotella ocellata Pantocsek u rodu Bacillariophyta. Dominantna vrsta u jezerskoj vodi je cijanobakterija Planktothrix rubescens, na mnogim profilima u jezerskoj vodi akumulcije Vrutci njeno prisustvo je >95%.
       Ključne reči: vodosnabdevanje, jezero Vrutci, cvetanje algi, zagađenja voda, Cryptophyta, Bacillariophyta, Cyanobacteria, Planktothrix rubescens
 
< Prethodno   Sledeće >