Menu Content/Inhalt
EDAFSKI USLOVI NEKIH HRASTOVIH ZAJEDNICA NA SILIKATNIM SUPSTRATIMA SRBIJE
Autor Olivera Košanin, Milan Knežević   
 
 
 
 
 
 
 
EDAFSKI USLOVI NEKIH HRASTOVIH
ZAJEDNICA NA SILIKATNIM
SUPSTRATIMA SRBIJE
 
 Olivera Košanin
Milan Knežević
 
   Izvod: U radu su prikazani rezultati proučavanja zemljišta u nekim zajednicama iz kompleksa kserotermofilnih sladunovo – cerovih i iz kompleksa kseromezofilnih kitnjakovih, cerovih i grabovih tipova šuma na silikatnim supstratima Srbije i to u: G.J. “Trsteničke šume” – Veluće i Osaonica na području A.G.”Rasina”, G.J. “Vrnjačka banja” na području Šumske uprave iz Vrnjačke banje i G.J. “Stolovi” - Ribnica na području A.G. “Stolovi” iz Kraljeva. Na istraživanim lokalitetima proučena su tri tipa zemljišta: humusno-silikatno zemljište (ranker), distriono smeđe zemljište (distrioni kambisol) i ilimerizovano zemljište (luvisol).
       Ključne reči: zemljišta, hrastove šume, silikatni supstrati, proizvodni potencijal.
 
< Prethodno   Sledeće >