Menu Content/Inhalt
NAJZNAČAJNIJE VRSTE GLjIVA NA LIPAMA U PARKOVIMA SRBIJE
 
 
 
 
 
 
 
NAJZNAČAJNIJE VRSTE GLjIVA NA LIPAMA U PARKOVIMA SRBIJE
 
Aleksandar Vemić
Ivan Milenković
Zlatan Radulović
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja najčešćih glјiva na lipama u parkovima u Srbiji. Istraživanjem su konstatovane 23 vrste parazitskih i saprofitskih glјiva. Prikazane su najznačajnije vrste uzročnici propadanja i sušenja lipa u Srbiji, a smatra se da je mikološki kompleks na lipama u Srbiji svakako veći. Prema dobijenim rezultatima sve vrste imaju značaj, odnosno dolazi do njihovog zajedničkog delovanja na propadanje stabala kao i ulančavanja šteta. Dobijeni rezultati doprinose poznavanju patogena lipovih stabala u Srbiji.
       Ključne reči: glјive, Tilia spp., propadanje stabala
 
< Prethodno   Sledeće >