Menu Content/Inhalt
PRIMENA EKONOMSKIH INDIKATORA U ANALIZI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ŠG „JUŽNI KUČAJ“ DESPOTOVAC
 
 
 
 
 
 
 
PRIMENA EKONOMSKIH INDIKATORA U ANALIZI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ŠG „JUŽNI KUČAJ“ DESPOTOVAC
 
Ljilјana Keča
Aleksandar Antonijević
Milica Marčeta
 
      Izvod: Analiza bazirana na finansijskim pokazatelјima, jedna je od najzastuplјenijih u domenu analize finansijskih izveštaja. Kako pojedinačne pozicije u bilansu stanja i uspeha nemaju analitičku vrednost, pribegava se utvrđivanju indikatora koji te pozicije stavlјaju u određene odnose, čime se dobijaju informacije o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja preduzeća. U tu svrhu, u radu su korišćeni indikatori: likvidnosti, produktivnosti, ekonomičnosti i zaduženosti. Cilј istraživanja je da se analiziraju osnovni pokazatelјi poslovanja ŠG „Južni Kučaj“ Despotovac za period 2012-2016. godine. Svrha istraživanja je da se na osnovu detalјne analize pokazatelјa efikasnosti poslovanja utvrdi stanje, kao i mogućnosti za eventualno pobolјšanje pojedinih segmenata u poslovanju. Predmet istraživanja su podaci iz finansijskih izveštaja o poslovanju JP za gazdovanje šumama „Srbijašume“ Beograd i ŠG „Južni Kučaj“ Despotovac (bilans stanja i bilans uspeha), koji određuju osnovne indikatore - pokazatelјe uspešnosti poslovanja (prihod, rashod, dobit, broj zaposlenih, ukupna sredstva, obaveze preduzeća i dr.).
       Ključne reči: ekonomski indikatori, uspešnost poslovanja, ŠG „Južni Kučaj“, JP za gazdovanje šumama „Srbijašume“, Beograd, bilans stanja, bilans uspeha
 
< Prethodno   Sledeće >