Menu Content/Inhalt
NAJČEŠĆE Pholiota VRSTE U ŠUMAMA SRBIJE I CRNE GORE
 
 
 
 
 
 
 
NAJČEŠĆE Pholiota VRSTE U ŠUMAMA SRBIJE I CRNE GORE
 
Dragan Karadžić
Zlatan Radulović
Ivan Milenković
Aleksandar Vemić
 
      Izvod: Prema Kirk, P.M. et al. (2008), rod Pholiota spada u familiju Strophariaceae (red Agaricales, klasa Agaricomyctetes). Plodonosna tela su pečurke, a himenofor je izgrađen iz listića. Većina ovih vrsta se javlјa na ležavinama ili panjevima, ali jedan broj kolonizira i dubeća (živa) stabla, tj. razvija se kao parazit nastavlјajući svoju aktivnost i po obaranju stabala. Na dubećim stablima infekcije se ostvaruju preko površinskih ozleda, polomlјenih ili uraslih grana. U toku ovih istraživanja konstatovano je 13 vrsta u rodu Pholiota: P. adiposа, P. aurivella, P. cerifera, P. flammans, P. gummosa, P. jahnii, P. lenta, P. limonella, P. mutabilis, P. populnea, P. squarrosa, P. squarrosoides и P. tuberculosa.
       Ključne reči: Pholiota spp., bela trulež, domaćini, identifikacija, značaj
 
< Prethodno   Sledeće >