Menu Content/Inhalt
UTICAJ USLOVA STANIŠTA I SASTOJINSKIH KARAKTERISTIKA NA PREŽIVLjAVANјE I RAZVOJ PODMLATKA HRASTA
 
 
 
 
 
 
 
UTICAJ USLOVA STANIŠTA I SASTOJINSKIH KARAKTERISTIKA NA PREŽIVLjAVANјE I RAZVOJ PODMLATKA HRASTA KITNјAKA
 
Milun Krstić
Branko Kanјevac
Violeta Babić
Željko Vasiljević
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati proučavanja uticaja uslova staništa na preživlјavanje i razvoj podmlatka hrasta kitnjaka na planini Cer u zapadnoj Srbiji. Izvršena je analiza elemenata rasta podmlatka, u različitim uslovima staništa i sastojinskih karakteristika: u suvlјim uslovima, na grebenskoj situaciji i vlažnijim uslovima, na padini, na različitim ekspozicijama terena i različitom položaju – ispod kruna stabala, na ivici otvora u sklopu i na otvorima u sklopu veličine polovina visine zrelih stabala (12 m), i u uslovima zakorovlјenosti kupinom. Izvršena je uporedna analiza rasta trogodišnjeg i četvorogodišnjeg podmlatka u različitim klimatskim uslovima, tokom dve kalendarske godine, 2015. i 2016, u kojima je bila evidentna razlika osnovnih klimatskih elemenata. Utvrđeno je da postoji značajan uticaj navedenih različitih uslova, u kojima je rastao podmladak. Razlike se sastoje u preživlјanjanju podmlatka, ostvarenim visinama podmlatka i dužini letorasta.
       Ključne reči: hrast kitnjak, podmladak, sastojinsko stanje, uslovi sredine
 
< Prethodno   Sledeće >