Menu Content/Inhalt
POKAZATELjI KVALITETA DVOGODIŠNјIH SADNICA GORSKOG JAVORA (Acer pseudoplatanus L.)
 
 
 
 
 
 
 
POKAZATELjI KVALITETA DVOGODIŠNјIH SADNICA GORSKOG JAVORA (Acer pseudoplatanus L.)
 
Vladan Popović
Ljubinko Rakonјac
Aleksandar Lučić
 
      Izvod: U radu je izvršena analiza morfoloških parametara dvogodišnjih sadnica gorskog javora (Acer pseudoplatanus L.) i njihovih međusobnih odnosa. Na osnovu obavlјenih analiza utvrđeno je koji od merenih morfoloških parametara, uz minimalno trošenje vremena i sredstava daje najbolјu procenu kvaliteta dvogodišnjih sadnica. Sadnice za sprovedena istraživanja su proizvedene u rasadniku Instituta za šumarstvo u Beogradu u ujednačenim uslovima sredine od semena poznatog porekla. Merenja su izvršena na slučajnom uzorku od 50 sadnica u četiri ponavlјanja. Mereni su sledeći morfološki parametri: prečnik u korenovom vratu, visina sadnica, masa nadzemnog i podzemnog dela sadnica u suvom stanju, broj pupolјaka, dužina i zapremina korena. Na osnuvu izmerenih vrednosti izračunati su odnosi visina: prečnik u korenovom vratu, masa nadzemnog:masa podzemnog dela sadnice i indeks kvaliteta. Najjaču korelativnu vezu sa ostalim merenim morfološkim parametrima pokazao je prečnik u korenovom vratu, pa se on može preporučiti kao dobar pokazatelј kvaliteta dvogodišnjih sadnica. Indeks kvaliteta se izdvaja kao najobuhvatniji morfološki pokazatelј kvaliteta, ali se za njegovo određivanje moraju uništiti sadnice, potrebno je mnogo vremena i sredstava.
       Ključne reči: gorski javor, dvogodišnje sadnica, kvalitet, morfološki parametri
 
< Prethodno   Sledeće >