Menu Content/Inhalt
UTICAJ REŽIMA VLAŽENјA NA SUŠENјE ŠUMA U GJ „RAŠKOVICA-SMOGVICA“
 
 
 
 
 
 
 
UTICAJ REŽIMA VLAŽENјA NA SUŠENјE ŠUMA U GJ „RAŠKOVICA-SMOGVICA“
 
Ljubomir Letić
Vesna Nikolić
Radovan Savić
 
      Izvod: U radu su prikazana istraživanja uticaja režima vlaženja zemlјišta na stanje zaštićenih šuma lužnjaka u Gornjem Sremu. Uticaj osnovnog ekološkog faktora na stanište hrasta lužnjaka dovodi se u vezu sa procesom sušenja higrofilnih šuma na tom području. Posebnom metodologijom analiziran je sadržaj vlage u zemlјištu, izdvojene su zone rizika, od nedostatka ili prekomernog vlaženja na primeru GJ “Raškovica-Smogvica“. Grafički prikazi (hidropedološke karte) ovih zona ističu stanje pojedinih površina sa aspekta raspoloživih količina vlage u zemlјištu što se može koristiti u praksi prilikom planiranja gazdovanja šumom.
       Ključne reči: podzemne vode, zone rizika, režim vlaženja, higrofilne šume, stanište, hrast lužnjak
 
< Prethodno   Sledeće >