Menu Content/Inhalt
ANALIZA STRUKTURE, ŽIVOTNIH FORMI I FLORE TRAVNјAKA SPORTSKO-REKREATIVNOG KOMPLEKSA NA IBARSKOM ..
 
 
 
 
 
 
 
ANALIZA STRUKTURE, ŽIVOTNIH FORMI I FLORE TRAVNјAKA SPORTSKO-REKREATIVNOG KOMPLEKSA NA IBARSKOM KEJU U KRALjEVU
 
Milica Mihailović
Ivana Bjedov
Nenad Stavretović
 
      Izvod: U radu je analizirana struktura travnjaka zelenih površina sportsko-rekreativnog kompleksa na Ibarskom keju u Kralјevu. Istraživanja su vršena tokom proleća i leta 2016. godine. Cilјevi rada su analiza kvaliteta i definisanje postojećeg stanja travnjaka. Floristički sastav i struktura travnjaka Ibarskog keja analizirani su na osnovu 10 fitocenoloških snimaka. Na osnovu istraživanja dobijeni su rezultati o brojnom stanju zelјastih bilјaka. Zapaženo je 85 bilјnih vrsta. Najveći broj prisutnih bilјaka je iz grupe ostale zelјaste bilјke (56 bilјnih vrsta). Veliki broj bilјaka je niskog kvaliteta iz grupe korova i time narušavaju prostor u kome građani provode svoje slobodno vreme. Analizom zastuplјenosti pojedih životnih formi bilјaka utvrđen je njen terofitsko-hemikriptofitski karakter. Na osnovu analize strukture travnjaka u radu su date smernice za unapređenje i očuvanje travnjaka sportsko-rekreativnog kompleksa na Ibarskom keju. Zaklјučci će služiti kao teorijski okvir za dalјi razvoj i unapređenje sporta i rekreacije u Kralјevu i Srbiji.
       Ključne reči: Zelena površina, kej, rekreacija, travnjaci, Kralјevo
 
< Prethodno   Sledeće >