Menu Content/Inhalt
SOCIO-EKONOMSKI ASPEKTI RAZVOJA ŠUMARSTVA NA PODRUČJU KOLUBARSKOG OKRUGA, SA POSEBNIM OSVRTOM ....
 
 
 
 
 
 
 
SOCIO-EKONOMSKI ASPEKTI RAZVOJA ŠUMARSTVA NA PODRUČJU KOLUBARSKOG OKRUGA, SA POSEBNIM OSVRTOM NA ODABRANE NEDRVNE ŠUMSKE PROIZVODE
 
Ljiljana Keča
Nikola Jovanović
 
      Izvod: Od ukupne površine analiziranih opština pod šumama u Kolubarskom okrugu se nalazi 35.997 ha ili 23,26%, dok učešće ostalih površina u koje ubrajamo polјoprivredno, građevinsko, gradsko, seosko i druga zemlјišta iznosi 118.736 ha ili 76,74%. Odlukom resornog ministra Vlade Republike Srbije na teritoriji analiziranih opština ustanovlјena su četiri lovišta, po jedno lovište u opštinama Valјevo i Ub, dok na područiju opštine Lajkovac postoje dva lovišta. Cilј istraživanja je da se utvrdi struktura i količina otkupa, kao i plasmana odabranih nedrvnih šumskih proizvoda (u dalјem tekstu: NDŠP) sa posebnim osvrtom na srneću divlјač na području Kolubarskog regiona. Svrha istraživanja je da se utvrde mogućnosti razvoja šumarstva kao i malih i srednjih preduzeća, koja su usmerena ka odabranim NDŠP. Predmet istraživanja su: preduzeća u sektoru NDŠP na području opština Valјevo, Lajkovac i Ub.
       Ključne reči: nedrvni šumski proizvodi, Kolubarski okrug, razvoj, srneća divlјač
 
< Prethodno   Sledeće >