Menu Content/Inhalt
UTICAJ HRONOLOGIJE POŽARA NA PROCENU OPASNOSTI OD ŠUMSKIH POŽARA
 
 
 
 
 
 
 
UTICAJ HRONOLOGIJE POŽARA NA PROCENU OPASNOSTI OD ŠUMSKIH POŽARA
 
Stanimir Živanović
 
      Izvod: Na području Srbije sve su učestaliji šumski požari na koje utiče više izmenjivih i stalnih faktora. Procena rizika od nastanka šumskih požara treba da pruži odgovore na pitanja koji uticaji, koliko i na koji način utiču na ugroženost šuma od požara. Hronologija požara na određenom području treba da ukaže koji je deo prostora podložniji nastanku požara. Broj požara na nekom šumskom području, u periodu od 10 godina, verodostojno ukazuje na periode kada je naročito izražen rizik od pojave požara. Analiza vrednovanja hronologije požara na ocenu rizika od pojave požara u šumi urađena je za test-područje Nacionalni park „Tara“, u periodu od 2006. do 2015. godine. Dobijeni rezultati ukazuju da je proučavano područje ranjivo na šumske požare i da je najveći rizik od nastanka požara u šumi u toku septembra (40,7%) i avgusta (24,7%). Visok rizik od nastanka požara je evidentiran i u toku maja (15,2%), što ukazuje na antropogeni faktor nastanka ovih požara i nedovolјnu edukaciju stanovništva. Period oktobar-mart je bez pojave požara u šumi.
       Ključne reči: hronologija požara, šumski požar, Nacionalni park „Tara“
 
< Prethodno