Menu Content/Inhalt
OŠTEĆIVANjE SASTOJINA OD NASELJENE JELENSKE DIVLJAČI U OGRAĐENOM UZGAJALIŠTU "LOMNIČKA REKA"
Autor Dragan Gačić, Milun Krstić, Jordan Mijatović   

 

 

 

 

OŠTEĆIVANjE SASTOJINA OD NASELJENE
JELENSKE DIVLJAČI U OGRAĐENOM
UZGAJALIŠTU „LOMNIČKA REKA“

 Dragan Gačić
Milun Krstić
Jordan Mijatović

       Izvod: U radu se analiziraju uzroci pojave oštećivanja sastojina od naseljene jelenske divljači (Cervus elaphus L.) u ograđenom uzgajalištu „Lomnička reka“, u centralnom delu Velikog Jastrepca. Oštećivanja šumskog drveća i podmlatka pričinjena su, uglavnom, zimskim i letnim guljenjem kore, što ukazuje da stanje između šume i jelenske divljači više nije usklađeno. Nedostatak pašnjačkih površina, koje zauzimaju 2,5 ha ili 0,7% od ukupne površine ograđenog uzgajališta, jedan je od osnovnih uzroka pojave oštećivanja sastojina. To očigledno ukazuje da se potrebe jelenske divljači za hranljivim materijama moraju obezbediti tokom cele godine, pre svega, dovoženjem hrane proizvedene na drugim prostorima (površinama) ili pripremljene na drugi način.
       Ključne reči: jelen, Cervus elaphus L., guljenje kore, reintrodukcija.
 
< Prethodno   Sledeće >