Menu Content/Inhalt
UTICAJ PROMENA REŽIMA VLAŽENјA NA EKOLOŠKU CELINU„GRADSKA ŠUMA“ GJ „DONјE POTAMIŠJE“
 
 
 
 
 
 
 
UTICAJ PROMENA RE�IMA VLAŽENјA NA EKOLOŠKU CELINU„GRADSKA ŠUMA“ GJ „DONјE POTAMIŠJE“
 
Ljubomir Letić
Radovan Savić
Vesna Nikolić
Momir Matijević
 
      Izvod: Područje “Gradske šume“ na teritoriji opštine Pančevo, nalazi se na ušću Tamiša u Dunav i predstavlјa izdvojenu ekolšku celinu u sastavu GJ „Donje Potamišje“. U nepromenjenim prirodnim uslovima postojali su povolјni ekološki uslovi za razvoj šumske vegetacije, uslovlјeni periodično visokim vodostajem Dunava i Tamiša, kao i vlaženjem podzemnim vodama. Uspor Dunava, kao posledica izgradnje HE “Đerdap“, dovodi do izmene režima voda i inicira proces degradacije zemlјišta i vegetacije, odnosno formiranja bara i močvara na celoj površini gazdinske jedinice. Podizanjem nasipa prema Dunavu i Tamišu, kao i izgradnjom meliorativnih kanala i evakuacijom viška vode, stvoreni su povolјniji ekološki uslovi za razvoj šumske vegetacije. Pored toga, prostor „Gradske šume“ koristi se kao izvorište za vodosnabdevanje grada, što utiče na nivo podzemne vode, čiji se uticaj na šumsku vegetaciju nesme zanemariti.
       Ključne reči: ekološka celina, režim voda, stanište, šumski i barski ekosistemi, gazdinska klasa, zaštitni nasipi, melioracije.
 
< Prethodno   Sledeće >