Menu Content/Inhalt
PRILOG POZNAVANJU PARAZITSKIH I SAPROFITSKIH GLjIVA NA ORAHU (Juglans regia L.) U SRBIJI
 
 
 
 
 
 
 
PRILOG POZNAVANјU PARAZITSKIH I SAPROFITSKIH GLjIVA NA ORAHU (Juglans regia L.) U SRBIJI
 
Dragan Karadžić
Ivan Milenković
Zlatan Radulović
 
      Izvod: Istražujući parazitsku i saprofitsku mikofloru na orahu (Juglans regia L.) konstatovano je 35 vrsta glјiva. Na lišću je zabeleženo 5 vrsta, na kori 11 vrsta i na drvetu 19 vrsta glјiva prouzrokovača truleži drveta. Među ovim glјivama najveći značaj imaju na lišću Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces. & de Not., na kori Melanconium juglandinum Kunze i na drvetu Inonotus hispidus (Fr.) Karst. Ova poslednja vrsta se razvija kao parazit na starim živim stablima i prouzrokuje belu trulež.
       Ključne reči: orah, parazitne glјive, značaj.
 
< Prethodno   Sledeće >