Menu Content/Inhalt
SISTEMATSKI PREGLED VASKULARNE FLORE NACIONALNOG PARKA “KOZARA”
Autor Vojin Bucalo, Jugoslav Brujić, Jovan Travar, Đorđije Milanović   
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMATSKI PREGLED VASKULARNE FLORE
NACIONALNOG PARKA “KOZARA”
 
 Vojin Bucalo
  Jugoslav Brujić
Jovan Travar 
Đorđije Milanović 
 
    Izvod: Nacionalni park “Kozara” je jedan od dva objekta zaštićene prirode ovog ranga u Bosni i Hercegovini i najošuvaniji predio vegetacije i flore na prelazu između umjerenokontinentalnog područja Bosne i Panonske nizije. Dosadašnja istraživanja flore ovog područja bila su vrlo ograničenog karaktera. Ovim istraživanjem je, na površini od 3.495 hektara, ustanovljen značajan biodiverzitet od 612 autohtonih vrsta vaskularnih biljaka, svrstanih u 322 roda i 89 porodica. Među njima je i 19 vrsta iz popisa rijetkih i ugroženih biljaka Bosne i Hercegovine.
        Ključne riječi: Kozara, Nacionalni park, vaskularna flora, biodiverzitet, istraživanje.
 
< Prethodno   Sledeće >