Menu Content/Inhalt
MOGUĆNOST PRIMENE MREŽNE ANALIZE ZA ODREĐIVANјE NAJKRAĆEG PUTA I VREMENA PREVOZA DRVETA .....
 
 
 
 
 
 
 
MOGUĆNOST PRIMENE MREŽNE ANALIZE ZA ODREĐIVANјE NAJKRAĆEG PUTA I VREMENA PREVOZA DRVETA KAMIONIMA – STUDIJA SLUČAJA MAJDANPEČKE DOMENE
 
Dušan Stojnić
Milorad Danilović
Milorad Zlatanović
 
      Izvod: Prevoz drvnih sortimenata započinje na privremenom stovarištu na šumskom putu, a završava se u centrima prerade ili potrošnje drvnih sortimenata. U najvećem broju slučajeva prevoz drveta obavlјa se kamionima. Troškovi prevoza drveta značajno učestvuju u ukupnim troškovima drvoprerađivačke industrije, a pravilnim planiranjem prevoza i izborom pogodnih putanja moguće je obezbediti značajne uštede goriva i smanjiti troškove transporta. U radu je predstavlјena mogućnost primene mrežne analize pomoću ekstenzije Network Analyst u okviru softvera ESRI ArcGIS pri određivanju najkraćih putanja i vremena prevoza drvnih sortimenata od privremenih stovarišta na šumskom putu do centralnog stovarišta. Istraživanje je obavlјeno u nastavnoj bazi Šumarskog fakulteta „Majdanpečka domena“ u kojoj je gustina mreže puteva 37,47 m/ha. Analizom je utvrđeno da je proseča distanca prevoza 6,38 km, a prosečno vreme prevoza 26:04 minuta.
       Ključne reči: šumski putevi, mrežna analiza, prevoz drveta, najkraća putanja, vreme prevoza.
 
< Prethodno   Sledeće >