Menu Content/Inhalt
PONOVNI NALAZ VRSTE Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) NA PODRUČJU BEOGRADA POSLE 35 GODINA
 
 
 
 
 
 
 
PONOVNI NALAZ VRSTE Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Zygaenidae) NA PODRUČJU BEOGRADA POSLE 35 GODINA
 
Predrag Jakšić
 
      Izvod: Dat je novi podatak o nalazu vrste Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758), na području Beograda. Prikazani su uslovi staništa na kome je vrsta nađena. Ukazano je na vezu između stabilnosti staništa i prisustva vrste. Razmatrani su faktori ugrožavanja staništa i njihove moguće posledice u perspektivi.
       Ključne reči: Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758), Beograd, Srbija
 
< Prethodno   Sledeće >