Menu Content/Inhalt
UTICAJ MEŠOVITOSTI NA PROIZVODNOST ŠUMA JELE I SMRČE NA ZLATARU
 
 
 
 
 
 
 
UTICAJ MEŠOVITOSTI NA PROIZVODNOST ŠUMA JELE I SMRČE NA ZLATARU
 
Bratislav Matović
Miloš Koprivica
Dejan Stojanović
 
      Izvod: U radu je istraživan uticaj mešovitosti na proizvodnost šuma jele i smrče na Zlataru. Istraživanje je provedeno na 14 oglednih polјa, od kojih devet pripada Proizvodnom tipu 1 (Tip 1), a pet Proizvodnom tipu 2 (Tip 2). Uticaj mešovitosti na proizvodnost analiziran je na osnovu većeg broja prikuplјenih podataka koji su obrađeni standardnim statističkim i dendrometrijskim metodama. Kod Tipa 1, učešće smrče u zapremini i zapreminskom prirastu je veće od učešća po broju stabala i temelјnici, dok je kod Tipa 2 obrnuto. Veće učešće u zapremini i zapreminskom prirastu kod Tipa 1 rezultat je većih visina stabala smrče u odnosu na jelu pri istom prečniku. Kod Tipa 2 ne postoje statistički značajne razlike u visinama između smrče i jele, a nešto veća proizvodnost jele je što je punodrvnija od smrče. Kod oba proizvodna tipa nisu utvrđene statistički značajne razlike u veličini deblјinskog prirasta između smrče i jele. Regresionom analizom utvrđeno je da kod Tipa 1 sa povećanjem učešća smrče u zapreminskom prirastu blago se povećava i ukupna proizvodnost sastojina, dok kod Tipa 2 mešovitost jele i smrče nije imala značajniji uticaj na proizvodnost sastojina. Zaklјučeno je da istraživane šume jele i smrče na Zlataru imaju izuzetno visoku proizvodnost i očuvanost.
       Ključne reči: Zlatar, jela, smrča, mešovitost, proizvodnost
 
< Prethodno   Sledeće >