Menu Content/Inhalt
IZGRAĐENOST KRUNA PANČIĆEVE OMORIKE (Picea omorika Panč./Purkyne) U SEMENSKOJ SASTOJINI NA .....
 
 
 
 
 
 
 
IZGRAĐENOST KRUNA PANČIĆEVE OMORIKE (Picea omorika Panč./Purkyne) U SEMENSKOJ SASTOJINI NA PODRUČJU SREBRENICE
 
Milun Krstić
Branko Kanjevac
Stefan Bojić
 
      Izvod: Istraživanja su sprovedena u semenskoj sastojini Pančićeve omorike, na području Srebrenice u Republici Srpskoj. Sastojina je jednodobna, starosti oko 35 godina, očuvana, sa vrlo gustim sklopom (1,0). U radu su prikazani rezultati analize karakteristika izgrađenosti kruna. Utvrđen je biološki položaj svih stabala i analizirani su sledeći elementi: ukupna visina stabla, visina početka krune, relativna i apsolutna dužina krune, prečnik krune, koeficijent širenja krune i stepen zdepastosti krune. Cilј rada je da se ukaže na karakteristike izgrađenosti kruna ove vrste kada se ona nalazi u vrlo gustom sklopu. Izravnavanje podataka je vršeno analitičkim metodom, korišćenjem Prodanove funkcije rasta i linearne funkcije. Primenom regresione analize, dobijeni su regresioni modeli koji ukazuju na odnos između analiziranih elemenata.
       Ključne reči: Pančićeva omorika, izgrađenost kruna, Srebrenica, Republika Srpska.
 
< Prethodno   Sledeće >