Menu Content/Inhalt
ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA SRBIJE
Autor Dragana Ostojić, Marina Vukin   
 
 
 
 
 
 
 
ZAŠTIĆENA PRIRODNA DOBRA SRBIJE
 
Dragana Ostojić
Marina Vukin 
 
    Izvod: Na zaštićena prirodna dobra u Srbiji otpada 547. 723, 71 ha ili 6% od ukupne površine Republike. Veliki deo ovih prirodnih resursa čine šume i šumska staništa, što utiče na specifičnost uzgojnih tretmana koji se sprovode u zaštićenim prirodnim dobrima. U radu su tabelarno prikazani osnovni podaci o
površinama, vrstama, kategorijima i stepenima zaštite onih zaštićenih prirodnih dobara u kojima se šumski ekosistemi javljaju u znatnoj meri; to su: nacionalni parkovi, parkovi prirode i zaštićeni predeli, opati i specijalni rezervati i zaštićeni prostori kulturno-istorijskih vrednosti.
      Ključne reči: zaštićena prirodna dobra, šumski ekosistemi, nacionalni parkovi, parkovi prirode, zaštićeni predeli, rezervati, zaštićeni prostori kulturnoistorijskih vrednosti
 
< Prethodno   Sledeće >