Menu Content/Inhalt
VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVA ŽIRA LUŽNJAKA NA NIVOU SEMENSKE SASTOJINE RS-2-2-QRO-11-20
 
 
 
 
 
 
 
VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH SVOJSTAVA ŽIRA LUŽNјAKA (Quercus robur L.) NA NIVOU SEMENSKE SASTOJINE RS-2-2-QRO-11-207
 
Vladan Popović
Ljubinko Rakonjac
Aleksandar Lučić
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati morfometrijske analize semena hrasta lužnjaka poreklom iz semenske sastojine RS-2-2-qro-11-207. Seme je sakuplјeno sa 20 stabala ravnomerno raspoređenih po površini semenske sastojine, a na uzorku od 100 žireva po stablu izmereni su dužina, širina i masa žira. Na osnovu izmerenih vrednosti dužine i širine izračunati su zapremina i indeks oblika žira. Prosečne vrednosti morfometrijskih svojstava, dobijene u istraživanjima, ukazuju na visoku varijabilnost između proučavanih genotipova. To je potvđeno i analizom varijanse, gde su utvrđene statistički značajne razlike između uzorkovanih materinskih stabala za sva posmatrana morometrijska svojstva. Dobijeni rezultati predstavlјaju dobru polaznu osnovu za buduća istaražiavanja u oplemenjivanju vrste i mogu poslužiti za unapređenje masovne proizvodnje kvalitetnog repromaterijala lužnjaka u Srbiji.
       Ključne reči: lužnjak, populacija, žir, varijabilnost.
 
< Prethodno   Sledeće >