Menu Content/Inhalt
PROIZVODNI ASPEKTI U POSLOVANXU PREDUZEĆA IZ SEKTORA ŠUMARSTVA NA PODRUČJU ROMANIJE
 
 
 
 
 
 
 
PROIZVODNI ASPEKTI U POSLOVANјU PREDUZEĆA IZ SEKTORA ŠUMARSTVA NA PODRUČJU ROMANIJE
 
Ljilјana Keča
Maja Marić
Sabina Delić
Milica Marčeta
 
      Izvod: Istraživanje je sprovedeno u cilјu utvrđivanja dinamike otkupa i plasmana komercijalno najznačajnijih drvnih (DŠP) i nedrvnih šumskih proizvoda (NDŠP) kao i proizvoda od drveta, analiziranih preduzeća na području Romanijskog šumskog područja. Svrha istraživanja je ispitivanje mogućnosti za razvoj malih i srednjih preduzeća usmerenih ka korišćenju drvnih i NDŠP. Predmet istraživanja su preduzeća koja posluju na ovom području, količine koje otkuplјuju i plasiraju na tržištu. Period koji je uzet u razmatranje je od 2005 do 2014. godine za sortimentne kategorije komercijalno najznačajnijih vrsta drveta, i period od 2009 do 2015. godine za DŠP i NDŠP, kako bi se na osnovu pojava u posmatranim periodima ustanovile određene zakonitosti u kretanju plasmana. Na području Romanijske regije najzastuplјeniji su sortimenti četinara (jela, smrča, beli i crni bor), što se tiče finalnih drvnih proizvoda to su: leplјene ploče, elementi za nameštaj, rezana građa jela/smrča, brodski pod, nameštaj, lamperija, troslojni lamelni elementi, leplјeni elementi za stolariju, rezana građa bukve i bukovi elementi. Od NDŠP najzastuplјeniji su: bobičaste šišarice kleke, smrčak, plava lјubičica i zova. Sortimenti četinara u ukupnom dohotku ŠG Sokolac, za 2014. godinu učestvuju sa 94%. Najveći dohodak je ostvaren plasmanom trupaca za rezanje III (31%) i I kvalifikacione klase (kv.kl.) (27%), nešto manje II kv. kl. (23%) i celuloznog drveta (14%). Eksponencijalna stopa rasta (PGESR) se kreće u rasponu od 2,3% za sortimente III kv.kl. do 25,4% za TT stubove. U plasmanu TT stubova, ostale oblovine i celuloze izražena je vrlo jaka korelaciona veza (0,80-0,93). PGESR plasmana za leplјene ploče, odnosno elemenata za nameštaj na domaće tržište iznosila je +16,8%, odnosno +11,8%. Najznačajniji proizvodi koje preduzeća plasiraju na inostrano tržište (Italija, Srbija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Hrvatska) su troslojni lamelirani elementi, leplјeni elementi za stolariju, rezana građa bukve, bukovi elementi i rezana građa jele i smrče. Izvoz leplјenih elemenata za stolariju beleži visoku stopu rasta oko 96%, a odvija se po trendu polinoma drugog stepena. PGESR se kreće od 17,4% za plavu lјubičicu do 35,1% za zovu. Izražena je vrlo jaka korelaciona veza (0,90-0,97) i korelacioni faktor.
       Ključne reči: proizvod, Romanija, tržište, poslovanje, preduzeće.
 
< Prethodno   Sledeće >